LICENCSZERZŐDÉS
ZONER Kft.,
a Zoner Photo Studio program számára

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.
Ez a licencszerződés a ZONER Software Kft., Villa-Baráth körút 13, 9081 Győrújbarát, Adószám: 13576712-2-08, Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban bejegyzett vállalat (továbbiakban csak „Zoner vállalat“), mint a Zoner Photo Studio számítógépes program (továbbiakban csak „Program“) gyártója és Ön – fizikai vagy jogi személy –, legális tulajdonosa azon számítógépnek, amelyen a Program sokszorosított változata van telepítve, esetleg személy, amelynek felhatalmazása van a számítógépet, amely nincs a birtokában, használni és telepíteni rá programokat, (továbbiakban csak "Felhasználó") között van megkötve. A Program tartalmazza az összes aktualizációját, mellékelt részeit vagy egyéb kiegészítéseket, amelyeket a ZONER vállalatnak jogában áll a Felhasználónak szolgáltatni, vagy egyéb módon hozzáférést biztosítani, azzal a feltétellel, hogy ezen tételek nem képezik önálló tárgyát a licencszerződésnek. A licencszerződés pozitív megerősítésével, vagy a Program telepítésével egyetértését fejezi ki annak minden feltételével és elkötelezi magát a szerződéssel. Ha az alul említett feltételekkel nem ért egyet, válassza a „Nem értek egyet…“ lehetőséget és lépjen kapcsolatba a kereskedővel, akitől a Programot vásárolta. A Programot nem telepítheti, se nem használhatja ezen licencszerződés elfogadása nélkül.

2. LICENC SZOLGÁLTATÁSA A PROGRAM SZÁMÁRA.
Összhangban a szerződés feltételeivel a ZONER vállalat a Felhasználónak átruházhatatlan és kizárólagos jogot adományoz a Program sokszorosításának használatára egy számítógépen (továbbiakban csak „Licenc”), ha a Program nem több számítógépen való használatra lett vásárolva. A számítógépek száma, amelyekre a program telepítése lehetséges, ilyen esetben egyértelműen a ZONER vállalat által van meghatározva. A Program NEM szabadon terjeszthető szoftver (ún. Freeware), kivételt képez a FREE-nek jelölt kiadás (továbbiakban csak „FREE kiadás“). A Felhasználónak a ZONER vállalat áltál korábban kiadott írásos engedély nélkül felhatalmazása van csupán a Program változatlan telepítő fájlját, amelynek korlátozott a használati joga telepítés után (továbbiakban csak „Próbaverzió“), és a Program FREE kiadását terjesztenie. Ha nincs máshogy feltüntetve, a Felhasználónak nincs felhatalmazása főleg:

 • Bármilyen módon sokszorosítani a Licencet, még személyes használatra sem a Program nem egyszerre történő több számítógépre való telepítése során sem, ha nincs a szerződésben máshogy rendeltetve.
 • A Licencet bármilyen módon közzé tenni vagy megosztani, kölcsönzés tárgyává tenni, zálog vagy egyéb anyagi jog tárgyává tenni, bérbe adni, al-licenceket adományozni vagy egyéb módon lehetővé tenni harmadik személy általi használatát (például a licenc szám terjesztésével).
 • A Programot magát vagy egyes részeit módosítani, feldolgozni vagy bárhogyan változtani, rossz analízisét elvégezni, kivételt képeznek azon intézkedések, amelyek kifejezetten engedélyezettek a szerzői jogi törvények által. A Program módosítása alatt értendő a Program sokszorosítása telepítésének bármilyen módon történő nyelvi módosítása is.
 • A Programot vagy egyes részeit bármilyen módon saját termékek vagy harmadik felek termékeinek részévé tenni.
 • Átvinni a több számítógépre szóló Licencet harmadik fél számítógépére a ZONER vállalat előzetes kifejezett beleegyezése nélkül.

A Program Próbaverziója ingyen elérhető a ZONER vállalat által definiált időre. A Program további használata, kivételt képez a FREE kiadás, a megfelelő Licenc beszerzése nélkül az adott idő eltelte után szemben áll a törvénnyel és az ebben a Szerződésben lefektetett rendelkezésekkel. A Program Próbaverziójának ismételt telepítése a próbaidő eltelte után nem engedélyezett a ZONER vállalat által.

3. COPYRIGHT.
A Program és részeinek összes személyes és vagyoni jogai a ZONER vállalathoz és/vagy a beszállítóhoz tartoznak. A Program a Cseh köztársaság területén érvényben levő szerzői jogi törvények által és a többi államban a nemzetközi megegyezések alapján érvényben levő szellemi tulajdonjogok által védett.

4. AKTUALIZÁCIÓ.
A Program használója, aki azt ezen Szerződésnek megfelelően használja, igényt tarthat a Program folyamatos ingyenes aktualizációira (továbbiakban csak „Frissítés“), azzal a feltétellel, hogy az adott Frissítést a ZONER vállalat teljesen befejezte és közzé tette a saját weboldalán vagy egyértelműen nyilvánosan hozzáférhetőnek definiálta a Frissítést. A Felhasználó ezzel tudatosítja, hogy a Frissítés telepítése, amelyet a ZONER vállalat adott ki, elengedhetetlen a Program optimális működését illetően. A Felhasználó tehát tudatosítja, hogy a ZONER vállalat nem vállal semmilyen felelősséget, ha a Program nem lesz működőképes abban az esetben, ha a Felhasználó nem telepíti megfelelően az elérhető Frissítést.

5. MAGASABB/ALACSONYABB FEJLESZTŐI VÁLTOZATOK ÉS KIADÁSOK.
A program Felhasználójának, aki ezen szerződés feltételei szerint használja, lehetősége van magasabb szintű fejlesztői verzióra vagy kiadásra frissíteni bizonyos feltételek meleltt (például árbeli kedvezmény), ha azt a ZONER vállalat jóváhaggya. Magasabb szintű fejlesztői verzióra vagy kiadásra frissíteni lehet:

 • új licenc formájában, amikor a ZONER vállalat felajánlhatja az árbeli kedvezményt a létező felhasználók számára, de nincs erre kötelezve. Alacsonyabb fejlesztői verziót vagy kiadást használhat a Felhasználó, ha nem szegi meg ezen licenc feltételeket. Viszont ha úgy dönt, hogy nem fogja tovább használni az Alacsonyabb fejlesztői verziót vagy kiadást, akkor a Felhasználónak hatalmában áll az egy számítógépre vonatkozó vagy háztartásra kiterjesztett Alacsonyabb fejlesztői verzióra vagy kiadásra vonatkozó licenc használatát továbbítania harmadik fél irányába, megegyező licenc feltételek alapján, amelyeknek megfelelően az Alacsonyabb fejlesztői verzióra vagy kiadásra szert tett. Ezen licenc legális beszerzését bizonyító irat az eredeti adóügyi bizonylat másolata, esetleg licenc levél.
 • Frissítés formájában, amikor a ZONER vállalat felajánlhatja az árbeli kedvezményt a létező felhasználók számára, de nincs erre kötelezve. A Frissítés bővíti a Felhasználó licencét a Program Magasabb fejlesztői verziója vagy kiadása használatának jogával. Az Alacsonyabb fejlesztői verzió vagy kiadás további használata csupán azon a számítógépen lehetséges, amelyen engedélyezett a Magasabb fejlesztői verzió használata.

A Felhasználó, amely a Program licencét Új licenc formájában szerezte, jogosult az Alacsonyabb fejlesztői verzió (ún. downgrade) használatára, különösen a Magasabb fejlesztői verzióval kapcsolatos lehetséges technikai vagy felhasználói korlátozások fennállása esetén. A Felhasználónak nincs jogosultsága az Alacsonyabb fejlesztői verziót vagy kiadást egyidejűleg más számítógépekre telepítenie, sem más módon átadni a használati jogokat harmadik fél számára. Az Alacsonyabb fejlesztői verzió használatát lehetővé tevő licencet a Felhasználó a ZONER vállalattól kaphatja külön megszabott feltélelek alapján.

5. NYELVI VÁLTOZATOK.
Ha a licenc csupán egy nyelvi változat vagy nyelvi változatok csoportja számára érvényes, amely érvényesség a licenc beszerzési okmányaiban van megjelölve, a Program nevében vagy a Program kereskedelmi neve által, akkor a Felhasználó kizárólag ezt a nyelvi változatot használhatja.

6. HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA.

 • „Otthoni használat“ vagy „Licenc a háztartás számára“. Az ilyen néven futó licenc a Program nevében, a Program kereskedelmi megnevezésében, a ZONER vállalat weboldalán vagy a ZONER vállalat egyéb nyilvánosan hozzáférhető anyagaiban, csupán az otthoni használatot teszi lehetővé és az ilyen Licenccel rendelkező Programot kizárólag otthoni, nem kereskedelmi környezetben található számítógépre lehet telepíteni és mindössze magán, nem kereskedelmi célokra használni. A háztartás számára készített licenc használatának terjedelme csupán a Program egy konkrét fejlesztői verziójára vonatkozik, amelyre be volt szerezve. A licenc átváltásakor a Program Magasabb verziójára nem automatikus a jogosultság a háztartás számára készített Licenc terjedelmének megtartására. A Licenc a háztartás számára a program minden egyes felhasználására vonatkozik, beleértve azon eseteket, amikor a Licenc a háztartás számára utólagosan volt biztosítva a Licenc más fajtájának bővítése által. Abban az esetben a licenc elveszti eredeti rendeltetését és a program minden egyes használatának meg kell felelnie a felül a háztartás számára készített Licenc részére szabott feltételeknek.
 • „EDU licenc“ vagy „Iskolai“ licencek. Az ilyen néven futó licenc a Program nevében, a Program kereskedelmi megnevezésében, a ZONER vállalat weboldalán vagy a ZONER vállalat egyéb nyilvánosan hozzáférhető anyagaiban, csupán az iskolai felkészítői, iskolai, egyetemi és egyéb művelődési intézményi (pl. oktatási központi) használatot engedélyezi és telepíteni is csupán ezen intézmények által birtokolt vagy használt számítógépekre lehetséges, ha nincs személyes kiegészítés által máshogy megadva. Az Iskolai licenc nem oktatási és jövedelemszerző tevékenységre való felhasználása nincs korlátozva.
 • „Diák“ és „Tanár“ licencek. Az ilyen néven futó licenc a Program nevében, a Program kereskedelmi megnevezésében, a ZONER vállalat weboldalán vagy a ZONER vállalat egyéb nyilvánosan hozzáférhető anyagaiban, csupán akkor engedélyezi a használatot, ha a Licenc beszerzésének pillanatában a Felhasználó szabályszerű diák (érvényes a Diak licenc számára) vagy a Felhasználó mint pedagógus munkaügyi viszonyban áll a felhasználói szervezettel – iskolával (érvényes a Tanár licenc számára). Az ilyen Licencen futó programot kizárólag otthoni, nem kereskedelmi környezetben levő számítógép(ek)re lehet telepíteni és csupán magán, nem kereskedelmi célokra használni. A Diák vagy Tanár licencet nem lehetséges kiterjeszteni az egy háztartásban található többi számítógépen való használatra (tehát Licenc a háztartás számára) és nem lehetséges Magasabb fejlesztői verzióra való Frissítés alkalmazása.
 • „NFR licenc“ vagy „Licenc kereskedők számára“. “. Az ilyen néven futó licenc a Program nevében, a Program kereskedelmi megnevezésében, a ZONER vállalat weboldalán vagy a ZONER vállalat egyéb nyilvánosan hozzáférhető anyagaiban, kizárólag a Programok harmadik felek számára való bemutatására szolgálnak azzal a céllal, hogy közvetítsék azok további legális használatát. A Programokat nem lehetséges bármilyen más célra használni.
 • „FREE kiadás“. Az ilyen néven futó licenc a Program nevében, a Program kereskedelmi megnevezésében, a ZONER vállalat weboldalán vagy a ZONER vállalat egyéb nyilvánosan hozzáférhető anyagaiban, csupán otthoni legális használatra használható és telepíteni is csak otthoni, nem kereskedelmi környezetben található számítógép(ek)re lehet és csakis magán, nem kereskedelmi célokra használni.
 • Otthoni, nem kereskedelmi cél alatt a Program azon használata értendő, amely nem szolgál jövedelemszerzésre vállalkozói vagy egyéb jövedelemszerző tevékenységen belül. Otthoni környezett alatt olyan környezet értendő, amely nincs köztéri, főleg vállalkozói tevékenységek számára fenntartva. Alkalmi használat nem szisztematikus jövedelemszerző tevékenység (pl. alkalmi eladás vagy fizetett fénykép közzététel) számára nem tekinthető a Program kereskedelmi célra való felhasználásának. Az otthoni használat korlátozva van azon fizikai személyek csoportjára, amelyek tartósan együtt élnek és közös költségeiket együtt fedezik. Az otthoni használat kizárja a Program használatát az összes non-profit szervezet és intézmény szükségszerű tevékenységeinek számára.

7. MULTILICENC HASZNÁLAT.
A Program használata több számítógépen más mint otthoni használatra, engedélyezett a ZONER vállalat által kiadott írásbeli nyilatkozat alapján (ún. multilicenc lista), amelyben többek között a telepítés, vagyis a Felhasználó más számítógépeken való használatának maximális száma van specifikálva. A Program használata több számítógépen szabályszerű Licenc nélkül ellent mond ezen Szerződésnek. A Program bármilyen hálózati környezetben (cloud, software as a service, terminal server stb.) való használata során a felhatalmazott használatok száma van meghatározva az egyes személyek által való telepítések száma helyett, akik a Programot használhatják bármilyen időben. A személyek száma alatt ezen személyek teljes fizikai száma értendő, nem a folyamatosan hozzáérkező (kereskedelmi) személyek száma, miközben a telepítés, amelyet a felhasználók a program indításának érdekében végeznek, nem számítandó bele a felhatalmazott használatok számába. Egy személy más-más számítógépeken történő bejelentkezése mindig külön személynek számít. A Program olyan számítógépekre való telepítése esetén, amikor egyszerre több személy számára biztosított a hozzáférés a Program egy telepítéséhez (ún. többfelhasználós PC) a Program felhatalmazott használatainak száma egyenlő az egy pillanatban a számítógépre bejelentkezhető személyek összegével. Ez a rendelkezés a program Magasabb fejlesztői verzióban való használatára is vonatkozik, amelyet az egyes feltételek (frissítés) alapján szerzett be a felhasználó.

8. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME.
A Program egyes funkcióinak teljes értékű használata érdekében elkerülhetetlen, hogy a Felhasználó megadja a Program számára az elektronikus levelezési címét (továbbiakban csak „E-mail“) és ezzel létrehozza a saját fiókját a ZONER vállalatnál (továbbiakban csak „Fiók“). Az E-mail továbbiakban a Felhasználó egyedi azonosító adataként szolgál a Fiókra való bejelentkezés során és esetleg a további a Program használatának kiválasztott szolgáltatásai esetében (pl. webes képtár) és mint kommunikációs eszköz a ZONER vállalat és a felhasználó között. Az E-mail megadása nélkül nem lehetséges a Program némely funkcióinak és ezekkel kapcsolatos szolgáltatások használata. Az e-mail megadásával a felhasználó automatikusan egyetértését fejezi ki a ZONER vállalat felhasználóinak adatbázisába való beiktatással. A ZONER vállalat automatikusan jogosult az adott E-mailre való saját kereskedelmi bejelentések elküldésére. Minden ilyen üzenet tartalmazni fog az üzenetek elküldésével való egyetértés törlésére szolgáló információt. A Felhasználó továbbá törölheti Fiókját, miközben egyetért a Program azon funkcióinak korlátozásával, amelyek számára elengedhetetlen a Felhasználó Fiókkal történő azonosítása. A Felhasználó köteles a Programba olyan e-mailt megadni, amely használatára jogosult. Érvénytelen vagy idegen webcím megadása a licenc feltételek megszegésének tekintendő. A Felhasználónak lehetősége van az e-mail vagy a hozzáfűződő szolgáltatás megváltoztatására, miközben a Fiók további beállításai és a szabályok ebben a pontban érintetlenek.

A ZONER vállalat köteles biztosítani a személyes adatok azon jogi előírásokkal egyetemben történő használatát, amelyek rájuk vonatkoznak, és nem jogosult az e-mail bármilyen módon történő harmadik féllel való megosztására.

9. INFORMÁCIÓK A PROGRAM HASZNÁLATÁRÓL.
A felhasználónak lehetősége van, de sosem sincs arra kötelezve, hogy TUDATOSAN engedélyezze a Programban a Program saját sokszorosításának használatáról valló információk gyűjtését. Az engedélyezés része egy rövid magyarázat arra, hogy milyen célból vannak az információk a ZONER vállalat számára elküldve. Ha így tesz, akkor a Program adatokat gyűjt az egyes műveletekről, amelyeket a Felhasználó a Programban végez, beleértve a használati időt is. Semmi esetben sincsenek gyűjtve bármilyen adatok a feldolgozandó tartalomról, grafikai vagy metaadatokról, kivéve a teljesen általános adatokat a fájlokról (fényképek méretei, fájformátumok, adatmennyiség stb.). Az elnyert adatok a Programon keresztül teljesen névtelenül vannak elküldve a ZONER vállalatnak és kizárólag statisztikai célokra és a Program és a ZONER vállalat szolgáltatásai fejlesztésének támogatására szolgálnak. Az adatok küldését a Felhasználó bármikor megszakíthatja a Lehetőségek menüpontban a Programok és egyéb technikai formák beállításával, amelyet a Program vagy a vele összefüggő szolgáltatás tesz lehetővé.

10. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS GARANCIA.
A ZONER vállalat garanciát vállal arra, hogy a Program kézbesítésének pillanatában a következő 30 napban az adathordó (ha a Program általa volt kézbesítve) valódi hibák nélküli és alapjában véve működő képes lesz a mellékelt specifikációnak megfelelően. A ZONER vállalat nem vállal semmilyen felelősséget a Program használata miatt a Felhasználó számítógépén keletkező károk folytán, ahogyan a Program használatával közvetetten kapcsolódó egyéb károk miatt sem. A ZONER VÁLLALAT, AHOGYAN SEM A KÉZBESÍTŐ, SEM AZ ELADÓK NEM KÖTELESEK A FELHASZNÁLÓ VAGY HARMADIK FÉL KÁRÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉRE BÁRMILYEN KÖZVETETT, KÖZVETLEN, MELLÉKES, SZANKCIÓ VAGY KÜLÖNLEGES KÁR ESETÉN (FŐLEG NYERESÉG VAGY JÖVEDELEM ELVESZTÉSE MIATT, KÁRTÉRÍTÉS MAGÁNÉLET ELVESZTÉSE MIATT, BÁRMILYEN SZÁMÍTÓGÉP VAGY SZOFTVER BELEÉRTVE AZ ADOTT PROGRAMOT HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ NYERESÉG ELVESZTÉSE, ÜZEM LEÁLLÍTÁSA MIATT, KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSE VAGY EGYÉB PÉNZBELI VESZTESÉG MIATT), AMELY EZZEL A SZERZŐDÉSSEL VAGY SZOFTVERREL KAPCSOLATBAN SZÜLETETT, AMELYNEK HASZNÁLATA AZ ALAPJÁBÓL FAKAD, ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A FELHASZNÁLÓ AZ ADOTT KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉRE A ZONER VÁLLALAT ÁLTAL FIGYELMEZTETVE VOLT, MIKÖZBEN NEM LESZ FIGYELEMBE VÉVE A KÁR OKA, SEM A KÁR FELELŐSSÉGÉNEK ELMÉLETE. A KÁR FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA AZ ELŐZŐ MONDAT ALAPJÁN MAXIMÁLISAN HATÁLYBA LÉP A MEGENGEDETT IDE VONATKOZÓ JOGI ELŐÍRÁSOK KERETEIN BELÜL. A ZONER VÁLLALAT FELELŐSSÉGE A PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KÁROK MIATT SEMMILYEN ESETBEN SEM LÉPI TÚL AZ ÖSSZEGET, AMELYET A FELHASZNÁLÓ A PROGRAMÉRT FIZETETT A ZONER VÁLLALAT ÁRLISTÁJA ALAPJÁN AJÁNLOTT PROGRAM ELADÓI ÁRÁÉRT, AMELY A PROGRAM BESZERZÉSÉNEK DÁTUMA SZERINT ÁLLAPÍTÓDOTT MEG AZ ALAPJÁN, HOGY EZEN ÖSSZEGEK KÖZÜL MELYIK LESZ AZ ALACSONYABB. A FELÜL TÜNTETETT KORLÁTOZÁS ÉRVÉNYBEN VAN AKKOR IS, HA BÁRMILYEN OKBÓL KIFOLYÓAN NEM SIKERÜL ELÉRNI BÁRMILYEN KORLÁTOZOTT IGÉNY ALAP CÉLJÁT.

11. SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGÉNEK LEZÁRÁSA.
A Szerződés érvényét veszíti, ha bármelyik pontjának megsértésére kerül sor a Felhasználó részéről. A szerződés megszűnését követően a Felhasználó köteles a Programot eltávolítani mindegyik számítógépéből, megsemmisíteni vagy bármilyen módon biztosítani, hogy ne lehessen valamilyen módon használni a Program sokszorosításait, amelyek az ezen szerződés által biztosított licenchez kapcsolódnak.

12. KERESKEDELMI TÁMOGATÁS.
Ha bármilyen kérdése lenne ezen program legális használatát illetően, lépjen kapcsolatba a ZONER vállalattal az info@zoner.hu címen.

13. MJPEG Tools.
A Program telepítőjének része lehet egy szoftver, amely a GNU GPL licenc alatt használt (pl. MJPEG Tools). A GNU GPL licenc szövegét az MJPEG.txt fájlban találja. A Zoner Photo Studio program természetesen nincs a GNU GPL licenccel lefedve, ugyanis ez a szoftver a Programot csupán elindítja és nincs hozzákapcsolva. További információt a GNU GPL-t illetően és a GNU GPL-el lefedett szoftver forráskódját, amelyet a Zoner Photo Studio terjeszt, kérésre beszerezheti a ZONER vállalat székhelyének címéről vagy tamogatas@zoner.hu címen keresztül.

14. Google Maps API.
A Google Maps funkciónak a Programban való használatával elkötelezi magát a Google vállalat használati feltételeinek egyetértésével, amelyek a http://maps.google.com/help/terms_maps.htmloldalon érhetőek el.

ZONER software Kft.

Közép utca 16. 3. em. 305., 9024 Győr 
Adószám: 13576712-2-08  
Közösségi Adószám: HU13576712

 

Tel:   +36 20 234 3883

 

E-mail: sales@zoner.hu

 

 

 

 

 

   Íratkozzon fel

HÍRLEVELEINKRE!